Satış Politikası

 

Satış Politikamız cankayasahne.com'daki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu Satış Politikası, burada yapılan atıfla Kullanım Koşullarımızın bir bölümünü teşkil eder.

Satış Politikası: Satış işleminden sonra, satılan biletlerin kaybolması, çalınması, hasar görmesi yada imha olması durumunda değiştirme yada para iadesi yapma zorunluluğumuz bulunmamakta olup; bu gibi hususlarda karar verme yetkisi tamamen MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’ne aittir. Biletlerinizi lütfen güvenli bir yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle biletlerin zarar görebileceğini lütfen unutmayınız. cankayasahne.com bilet satarken her bir etkinlik için sınırlı sayıda bilet alabilme şartını koyma hakkına sahiptir. Şart var ise, ilk satın alım sayfasında uyarı bölümünde belirtilecektir. Bu uygulama ile haksız bilet alımlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Etkinlikler zaman zaman çeşitli sebeplerle iptal edilebilmekte veya ertelenebilmektedir. İptal durumunda ücret iadesi konusunda bilgi almak için bizimle temasa geçebilirsiniz. Etkinliğin yer veya zamanında değişiklik olması durumunda bazı ücret, iade ve süre sınırlamaları getirebilmektedir. İptal edilen veya değişiklik yapılan etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

Yapmış olduğunuz bilet satın alım işlemiyle ilgili bilgi için bizimle temasa geçerek siparişinizin tamamlanması sırasında size verilen sipariş numarasını bildiriniz.

Bilet Şart ve Koşulları

1. Satın almış olduğunuz bilet MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’ne aittir; talep halinde üzerine basılı ücreti iade etmek suretiyle geri alınabilen ve girişi reddedilebilen kişisel bir izin niteliğindedir. Satın alan, bu biletin münhasıran şahsi kullanım için satın alınmış olduğunu ve (MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) tarafından açıkça izin verilmiş olması hariç) hiçbir iş veya ticari faaliyetin bir unsurunu teşkil etmek üzere satın alınmadığını beyan ve taahhüt eder. Özel olarak, bilet satılamaz, ilave ücretle olsun diğer şekilde olsun satışı teklif edilemez; reklam, (yarışma ve çekilişler de dahil) promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyata satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesi veya diğer telafi olmaksızın bilete el koyma veya iptal için haklı sebep teşkil eder.

2. Biletlerinizi kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Normal şartlar halinde tüm satışlar kesin ve iadesizdir.

3. Bir etkinlik iptal edildiğinde veya tarihi değiştirildiğinde uygulanacak prosedür MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) tarafından belirlenir ve duyurulur. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne), bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda bilet sahiplerine söz konusu iptalden haberdar etmek için makul gayreti gösterecektir, bununla birlikte bilet sahiplerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya tarih değişikliğinden mutlak surette haberdar edileceği ile ilgili garanti ve taahhütte bulunmamaktayız.İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ve/veya tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin tarihi ve saati konusunda bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir.

4. Etkinliğin iptal edilmiş olması haricinde satın alınan biletler satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez, ücret iadesi yapılmaz. Bir etkinliğin iptal edilmiş olması durumunda veya bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet sahiplerine ücret iadesi yapılabilir. Geri ödemeler konusunda MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uymak müşterilerimizin sorumluluğundadır. Bir gösterinin ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda gösteri mekanı veya organizatör geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilir. Etkinlik tarihinden önce satın alınmış biletlere ilişkin ücret iadesi, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ile sınırlıdır. Etkinlik gerçekleştikten sonra, etkinliğe katılamayan bilet sahiplerinin iade talep etme hakkı yoktur.

 MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) gişesinden alınan biletlerin iptal ve ertelemesi söz konusu olduğunda  bilet tutarının iade edilebilmesi için, biletlerin MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) teslim edilmesi zorunludur.

5.Biletler MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu kuralların herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar içinde olmanız durumunda MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana girişinizi engelleme hakkını saklı tutar. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) , müşterilerinin güvenliğini temin etmek amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapabilir.

6. Geç kalanların, etkinlikte verilen uygun bir ara sırasında girişine imkan verilmesi tamamen MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır.

7. Kayıp veya çalınan biletlerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Zarar görmüş, çalınmış, kaybedilmiş biletlerin tekrar basılması, değiştirilmesi tamamen MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin kararına bağlıdır.

8. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne), hiçbir şekilde para iadesi veya bilet değiştirme zorunluluğu olmaksızın programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9. Fotoğraf makinesi veya kayıt ekipmanlarının kullanımı MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)'nin belirlediği Kural ve Düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanları, lazer kalemi, (engellilere kılavuzluk edenler hariç) evcil hayvan , ve müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin salona sokulması yasaktır. Yaş sınırlaması olan oyunlarda,yas sınırına uygun olmayan bireylerin salona girişi yasaktır.

10. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne), şahsi eşyalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

11. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne), bilet sahiplerine bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutar.

12. Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)'nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bilet kontrolünden sonra dışarı çıkıp tekrar girilmemesi genel esastır. Öğrenci bileti için kimlik kontrolu yapılmakta ve kimliği olmayan seyircilerden bilet farkı talep edilmektedir.

13. Bilet sahipleri, izleyiciler olarak ses ve görüntü kaydedilmesine işbu suretle muvafakat ederler.

14. Biletler, kişi başına, kredi kartı başına belli bir maksimum adet ile sınırlandırılabilecektir.

15. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukuku’na tabidir.

16. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) internet sitesinin bazı bölümleri İngilizce ve Türkçe dillerinde inşa edilmiştir. Türkçe ve İngilizce metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınacaktır.

17. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile bileti satın alarak ve siparişi onaylarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.